CREATIVE ARTISTS

DIRECTORS

Nicholas Cannon

Suzanne Chaundy

James Cutler

Jessica Harris

John Kachoyan

Lara Kerestes

Jane Millet

Miki Oikawa

Tyran Parke

VIDEO DESIGN

Zoe Scoglio

CHOREOGRAPHERS

Joel Fenton

Georgia Taylor

Miki Oikawa

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram - White Circle
  • YouTube Social  Icon

© 2018 by Lyric Opera of Melbourne